Mesomap of Benelux Weather Network Stations

 Температура   Т. О.   Влажност   Посока на Вятъра, Скорост/ Пориви   Валежи Днес   Налягане и Тенденции   Метеорологични условия   Локация 

25.7 °C 11.5 °C 41 % Вятър от СЗСЗ  16 kph 0.0 mm 1019.9 hPa Metar BKPR: Few Clouds Few Clouds Pristina-1

24.9 °C 11.5 °C 43 % Вятър от ЮЗЮЗ  21 kph 0.0 mm 1020.9 hPa Metar BKPR: Few Clouds Few Clouds Pristina-2

0.0 °C 0.0 °C 0 % Вятър от   0 kph 0.0 mm 0.0 hPa Metar LWOH: Few Clouds Few Clouds Kuratica

0.0 °C 0.0 °C 0 % Вятър от   0 kph 0.0 mm 0.0 hPa Metar LWOH: Few Clouds Few Clouds Ohrid

12.7 °C 9.7 °C 82 % Вятър от СИСИ  0 kph 174.2 mm 1023.3 hPaСтабилно Metar LYBE: Clear Ясно Babin Zub

22.3 °C 15.6 °C 65 % Вятър от ЮЮ  21 kph 0.0 mm 1011.1 hPa Backi Vinogradi

25.0 °C 15.0 °C 54 % Вятър от ЮЮ  15 Пориви. 15 kph 0.0 mm 1019.9 hPaБавно понижаване Слънчево Слънчево Beograd

Липсват данни Липсват данни Липсват данни Липсват данни Липсват данни Липсват данни Липсват данни Garasi

23.2 °C 15.7 °C 63 % Вятър от ЮЗЮЗ  9 kph 0.0 mm 1020.5 hPa Metar LYBE: Clear Ясно Grocka

25.3 °C 16.7 °C 59 % Вятър от СС  2 Пориви. 3 kph 0.0 mm 1006.7 hPaСтабилно Metar LYBE: Clear Ясно Indjija

24.1 °C 17.3 °C 66 % Вятър от СС  11 Пориви. 6 kph 0.0 mm 1020.6 hPaБавно понижаване Metar LYNI: Clear Ясно Knjazevac

25.1 °C 15.0 °C 45 % Вятър от СИСИ  11 kph 0.0 mm 990.4 hPa Metar LYBE: Clear Ясно Novi Sad

24.8 °C 13.0 °C 48 % Вятър от ЮЮ  11 Пориви. 8 kph 0.0 mm 1021.4 hPaБавно понижаване Metar LYBE: Clear Ясно Pancevo

25.8 °C 16.4 °C 56 % Вятър от ЮИЮИ  6 Пориви. 18 kph 0.0 mm 1019.9 hPaСтабилно Metar LYBE: Clear Ясно Paracin

26.1 °C 13.6 °C 46 % Вятър от ЮИЮИ  6 Пориви. 10 kph 0.0 mm 1020.2 hPaБавно понижаване Metar LYVR: Clear Ясно Rusko selo

21.2 °C 14.6 °C 66 % Вятър от --  - kph - mm 1017.8 hPa Metar LYBE: Clear Ясно Sopot

23.6 °C 14.3 °C 56 % Вятър от ЮЮИЮЮИ  10 Пориви. 15 kph 0.0 mm 1019.3 hPaСтабилно Subotica

32.0 °C 10.7 °C 27 % Вятър от ЮИЮИ  41 Пориви. 41 kph 0.0 mm 1020.9 hPaСтабилно Metar LYVR: Clear Ясно Vrsac

Данните са актуализирани:
Fri, 19-Sep-2014 13:30:03 CEST за Fri, 19-Sep-2014 13:45:00 CEST

Сръбска Метео Мрежа e съобщност от персонални метео станции намиращи се на територията на Сърбия, Косово или Македония, наричана за краткост - RSWN (Serbian Weather Network).

Тази станция е част от Сръбска Метео Мрежа (RSWN).
Моля, отделете от вашето време за да посетите и останалите метео станции от мрежата, като натиснете върху картата или върху препратките отдолу. Метео станциите показват времето в момента: температура, точка на оросяване, влажност, посока, скорост/ пориви на вятъра, валежите през деня, атмосферно налягне и тенденции, метеорологични условия и населеното място, където е разположена станцията.

Станции, участващи в Сръбска Метео Мрежа

от Sat, 01-Feb-2014 18:32:46 CET

 • Kosovo
 • Macedonia
  • Kuratica [ Метеостанция ]
  • Ohrid [ Метеостанция ]
 • Serbia
Pristina-1: 25.7°C, 11.5°C, 41%, СЗ 16 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1019.9hPa --, Metar BKPR: Few Clouds Pristina-2: 24.9°C, 11.5°C, 43%, ЮЗ 21 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1020.9hPa --, Metar BKPR: Few Clouds Kuratica: 0.0°C, 0.0°C, 0%, 0 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 0.0hPa --, Metar LWOH: Few Clouds Ohrid: 0.0°C, 0.0°C, 0%, 0 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 0.0hPa --, Metar LWOH: Few Clouds Babin Zub: 12.7°C, 9.7°C, 82%, СИ 0 kph, Валежи: 174.2mm, Атм. нал.: 1023.3hPa Стабилно, Metar LYBE: Ясно Backi Vinogradi: 22.3°C, 15.6°C, 65%, Ю 21 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1011.1hPa --, Beograd: 25.0°C, 15.0°C, 54%, Ю 15 Пориви. 15 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1019.9hPa Бавно понижаване, Слънчево Garasi - Няма данни за метеорологични условия Grocka: 23.2°C, 15.7°C, 63%, ЮЗ 9 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1020.5hPa --, Metar LYBE: Ясно Indjija: 25.3°C, 16.7°C, 59%, С 2 Пориви. 3 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1006.7hPa Стабилно, Metar LYBE: Ясно Knjazevac: 24.1°C, 17.3°C, 66%, С 11 Пориви. 6 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1020.6hPa Бавно понижаване, Metar LYNI: Ясно Novi Sad: 25.1°C, 15.0°C, 45%, СИ 11 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 990.4hPa --, Metar LYBE: Ясно Pancevo: 24.8°C, 13.0°C, 48%, Ю 11 Пориви. 8 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1021.4hPa Бавно понижаване, Metar LYBE: Ясно Paracin: 25.8°C, 16.4°C, 56%, ЮИ 6 Пориви. 18 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1019.9hPa Стабилно, Metar LYBE: Ясно Rusko selo: 26.1°C, 13.6°C, 46%, ЮИ 6 Пориви. 10 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1020.2hPa Бавно понижаване, Metar LYVR: Ясно Sopot: 21.2°C, 14.6°C, 66%, - - kph, Валежи: -mm, Атм. нал.: 1017.8hPa --, Metar LYBE: Ясно Subotica: 23.6°C, 14.3°C, 56%, ЮЮИ 10 Пориви. 15 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1019.3hPa Стабилно, Vrsac: 32.0°C, 10.7°C, 27%, ЮИ 41 Пориви. 41 kph, Валежи: 0.0mm, Атм. нал.: 1020.9hPa Стабилно, Metar LYVR: Ясно

Забележка: Натиснете върху колоната за сортиране по дадена стойност.


Община

Станция
Метео
Условия
Темп.
°C
Т. О.
°C
Влажност
%
Вятър
kph
Пориви
kph
Валежи
mm
Атм. нал.
hPa
Тенд. Посл.
Актуал.
Kosovo Pristina-1 Metar BKPR: Few Clouds 25.7 11.5 41 СЗ Вятър от СЗ 16 0.0
1019.9
-- 13:30:03
Kosovo Pristina-2 Metar BKPR: Few Clouds 24.9 11.5 43 ЮЗ Вятър от ЮЗ 21 0.0
1020.9
-- 13:30:03
Macedonia Kuratica Metar LWOH: Few Clouds 0.0 0.0 0  Вятър от  0 0.0
0.0
-- 13:30:03
Macedonia Ohrid Metar LWOH: Few Clouds 0.0 0.0 0  Вятър от  0 0.0
0.0
-- 13:30:03
Serbia Babin Zub Metar LYBE: Clear 12.7 9.7 82 СИ Вятър от СИ 0 0 174.2
1023.3Стабилно
Стабилно 13:40:57
Serbia Backi Vinogradi 22.3 15.6 65 Ю Вятър от Ю 21 0.0
1011.1
-- 13:45:00
Serbia Beograd Слънчево 25.0 15.0 54 Ю Вятър от Ю 15 15 0.0
1019.9Бавно понижаване
Бавно понижаване 13:44:47
Serbia Grocka Metar LYBE: Clear 23.2 15.7 63 ЮЗ Вятър от ЮЗ 9 0.0
1020.5
-- 13:45:00
Serbia Indjija Metar LYBE: Clear 25.3 16.7 59 С Вятър от С 2 3 0.0
1006.7Стабилно
Стабилно 13:44:52
Serbia Knjazevac Metar LYNI: Clear 24.1 17.3 66 С Вятър от С 11 6 0.0
1020.6Бавно понижаване
Бавно понижаване 13:41:39
Serbia Novi Sad Metar LYBE: Clear 25.1 15.0 45 СИ Вятър от СИ 11 0.0
990.4
-- 13:45:00
Serbia Pancevo Metar LYBE: Clear 24.8 13.0 48 Ю Вятър от Ю 11 8 0.0
1021.4Бавно понижаване
Бавно понижаване 13:43:34
Serbia Paracin Metar LYBE: Clear 25.8 16.4 56 ЮИ Вятър от ЮИ 6 18 0.0
1019.9Стабилно
Стабилно 13:44:55
Serbia Rusko selo Metar LYVR: Clear 26.1 13.6 46 ЮИ Вятър от ЮИ 6 10 0.0
1020.2Бавно понижаване
Бавно понижаване 13:44:47
Serbia Sopot Metar LYBE: Clear 21.2 14.6 66 Вятър от - - - -
1017.8
-- 13:45:00
Serbia Subotica 23.6 14.3 56 ЮЮИ Вятър от ЮЮИ 10 15 0.0
1019.3Стабилно
Стабилно 13:44:21
Serbia Vrsac Metar LYVR: Clear 32.0 10.7 27 ЮИ Вятър от ЮИ 41 41 0.0
1020.9Стабилно
Стабилно 13:44:56

 

 

Ако имате персонална метео станция в Сърбия, Косово или Македония, работеща с Weather Display, VWS, WeatherLink, Cumulus или WUHU software Ви каним да се присъедините към нашата мрежа. Включете се.